Grönytor

Föreningen har avtal med entrepenadföretag om klippning av alla gräsytor en gång per vecka under säsong. Slaghackning sker av vissa ytor två gånger per år.

Föreningen ansvarar för en enda lekplats inom området och den finns på Pölagårdsvägen söder om Åsaskolan. Föreningen har sedan kommunen lämnade över ansvaret för lekplatser arbetat med att ta bort all gammal och farlig utrustning. Den enda lekplats vi nu har att driva i föreningens regi är byggd enligt EU-direktiv avseende avstånd, material mm. Den besiktigas av godkänd besiktningsman en gång per år.

Några nyttiga tips finns här!

Regler för hur avståndet mellan träd och väg skall se ut.
Regler för hur avståndet mellan träd och väg skall se ut.
Regler för vilka avstånd som gäller för häck kontra väg.
Regler för vilka avstånd som gäller för häck kontra väg.

Vaxtlighet och Sikt i Kungsbacka Kommun