Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten inom samfälligheten

Styrelsen upprättar varje år ett förslag till beläggningsplan. Detta förslag tas fram utifrån besiktningar av vägytor och enligt den ”livscykelanalys” man kan göra där vi beräknar att en asfalterad yta håller ca 30 år. Vi arbetar kontinuerligt med att se till att våra 22 km vägar och 4 km gång & cykelvägar inom samfälligheten håller en hög standard.

Det förslag till beläggningsplan som styrelsen presenterar behandlas och beslutas på den ordinarie föreningsstämman och därefter sker upphandling genom att inbjudan till anbud skickas ut till utvalda entrepenörer. Efter anbudsförfarande och val av entrepenör sker normalt beläggningsarbete under september-oktober månad.

Varje vår sker en besiktning av skador som uppstått under vintern och dessa åtgärdas omgående.

Ölmanäs Ringväg ingår inte i föreningens förrättningsområde utan förvaltas och sköts av Trafikverket.

Beläggningsarbeten efter 2009 presenteras på föreningsstämman.

Beläggningsarbeten 2004
Belaggningsplan 2006
Arsmotesprotokoll 2007
Stammoprotokoll 2008
Beläggningsarbeten sept okt 2009