Årsmötesinformation

Här kan du läsa de senaste stämmoprotokollen. Kopia på de justerade protokollen inklusive alla bilagor finns anslagna på Åsa Bibliotek.

Fullmaktsmall Åsa Samfällighetsförening

Balansrapport 2015 05 31
Balansrapport 2016 05 31
Balansrapport 2017 05 31
Balansrapport 2018 05 31
Balansrapport 2019 05 31
Balansrapport 2020 05 31
Balansrapport 2021 05 31
Balansrapport 2022 05 31
Balansrapport 2023 05 31
Budget 2013/2014
Budget 2014/2015
Budget 2015/2016
Budget 2016/2017
Budget 2017/2018
Budget 2018/2019
Budget 2019/2020
Budget 2020/2021
Budget 2021/2022
Budget 2022/2023
Budget 2023/2024
Dagordning föreningsstämma 2013
Dagordning föreningsstämma 2014
Dagordning föreningsstämma 2015
Dagordning föreningsstämma 2016
Dagordning föreningsstämma 2017
Dagordning föreningsstämma 2018
Dagordning föreningsstämma 2019
Dagordning föreningsstämma 2020
Dagordning föreningsstämma 2021
Dagordning föreningsstämma 2022
Dagordning föreningsstämma 2023
Föreningsstämma 2000
Föreningsstämma 2001
Föreningsstämma 2002
Föreningsstämma 2003
Föreningsstämma 2004
Föreningsstämma 2005
Föreningsstämma 2006
Föreningsstämma 2007
Föreningsstämma 2008
Föreningsstämma 2009
Föreningsstämma 2010
Föreningsstämma 2011
Föreningsstämma 2011 – Fullmakter
Föreningsstämma 2012
Föreningsstämma 2013
Föreningsstämma 2014
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma 2016
Föreningsstämma 2017
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2019
Föreningsstämma 2020
Föreningsstämma 2021
Föreningsstämma 2022
Föreningsstämma 2023
Motioner till föreningsstämma 2007
Motioner till föreningsstämma 2008
Motioner till föreningsstämma 2009
Motioner till föreningsstämma 2010
Motioner till föreningsstämma 2011
Motioner till föreningsstämma 2012
Motioner till föreningsstämma 2013
Motioner till föreningsstämma 2014
Motioner till föreningsstämma 2015
Motioner till föreningsstämma 2016
Motioner till föreningsstämma 2017
Motioner till föreningsstämma 2018
Motioner till föreningsstämma 2019
Motioner till föreningsstämma 2020
Motioner till föreningsstämma 2021
Motioner till föreningsstämma 2022
Motioner till föreningsstämma 2023
Resultatrapport 2015 05 31
Resultatrapport 2016 05 31
Resultatrapport 2017 05 31
Resultatrapport 2018 05 31
Resultatrapport 2019 05 31 
Resultatrapport 2020 05 31
Resultatrapport 2021 05 31
Resultatrapport 2022 05 31
Resultatrapport 2023 05 31
Revisionsberättelse 2012/2013
Revisionsberättelse 2013/2014
Revisionsberättelse 2014/2015
Revisionsberättelse 2015/2016
Revisionsberättelse 2016/2017
Revisionsberättelse 2017/2018
Revisionsberättelse 2018/2019
Revisionsberättelse 2019/2020
Revisionsberättelse 2020/2021
Revisionsberättelse 2021/2022
Revisionsberättelse 2022/2023
Verksamhetsberättelse 2011/2012
Verksamhetsberättelse 2012/2013
Verksamhetsberättelse 2013/2014
Verksamhetsberättelse 2014/2015
Verksamhetsberättelse 2015/2016
Verksamhetsberättelse 2016/2017
Verksamhetsberättelse 2017/2018
Verksamhetsberättelse 2018/2019
Verksamhetsberättelse 2019/2020
Verksamhetsberättelse 2020/2021
Verksamhetsberättelse 2021/2022
Verksamhetsberattelse 2022/2023