Trafiksäkerhet

Åsa Samfällighetsförening strävar efter en säker trafikmiljö

På denna sidan kommer det att ligga lite information och en del länkar till dokument och bilder som visar vad du som fastighetsägare måste tänka på.

Enligt 3 kap. 17:e paragrafen, andra stycket i trafikförordningen (1998:1276) gäller fr.o.m 041005, 30 kilometer i timman som högsta hastighet på vägar inom samfälligheten, sydväst om Ölmanäs Ringväg, väg 903, t.o.m Klapperstensvägen. I väster och väster om Varbergsvägen, väg 939, t.o.m Emmavägen i söder.

Enligt 10 kap. 1:a paragrafen, andra stycket 10 trafikförordningen (1998:1276) gäller fr.o.m 060109 30 kilometer i timman även på Vinbergsvägen, Ramnäsvägen, Åsa Kvarnväg, Övre Kvarnvägen, Övre Villavägen, Åsa Villaväg, Åsa Karlbergsväg, Åsa Bergsväg, Åsa Skogsväg, Brunnsvägen, Åsa Stationsväg och Åsa Backeväg.

Enligt 10 kap. 1:a paragrafen, andra stycket 5 trafikförordningen (1998:1276) är fr.o.m 060109 genomfart med motorfordon förbjuden mellan Åsa Backeväg och Åsa Skogsväg.

Läs även på Trafikverkets hemsida om förändrade hastighetsgränser i Halland. Du hittar länken här: http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Halland/

Forbjuden genomfart

Gator med 30 kmh fr.o.m 2005

Gator med 30 kmh utökad 2006

Häckar och Höjd

Träd och Höjd

Här kan du se vad alla vägmärken betyder!

Tänk på vad som gäller i Kungsbacka Kommun avseende häckar

Växtlighet och Sikt i Kungsbacka Kommun

Ölmanäs Ringväg