Vinterväghållning

Föreningen ansvarar för vinterväghållning inom området gällande gator, gång & cykelbanor. Genomfarten genom Åsa, Varbergsvägen väg 939, ansvarar Trafikverket för, likaså Ölmanäs Ringväg, väg 903.

Föreningen har tecknat avtal med ett par lokala entreprenörer som ombesörjer snöröjning, sandning och sandupptagning. Dessa har instruktioner om med vilken prioritet samt vid vilken mängd snö som röjning skall ske.
Då föreningens område är vidsträckt måste en viss prioritering göras men målsättningen är att hela området skall klaras av på en dag.

Beträffande sophämtning vilket sker i regi av Kungsbacka Kommuns anlitade entreprenör gäller följande:

Fastighetsägare skall skotta och halkbekämpa dragvägen fram till sopkärlet, i hela kärlets bredd. Finns det en upplogad snövall vid körvägen – skotta en öppning i den. Ifall entreprenören inte kan hämta soporna på ordinarie hämtningsdag kommer de hämta så snart de kan vilket förutsätter att vägen då är framkomlig.

Se det aktuella väglaget i landet

Turordning Snöröjning