Turordning Snöröjning

Samfälligheten har avtal med lokala entreprenörer om snöröjning, sandning och sandupptagning. Fem maskiner finns på beredskapslistan enligt avtal.

Då samfällighetens ansvarsområde är vidsträckt måste en viss prioritering göras där de offentliga platserna typ skola, vårdcentral, butik mm kommer först.

Branta backar samt gångbanor är också prioriterade.

Målsättningen är att snöröja hela området på en och samma dag. Efter snöröjning sker halkbekämpning efter behov.