Årsavgift

De tidigare föreningarna Åsa Östra och Västra samt senare Åsa Vägförening tillämpade uttaxering genom en procentsats på respektive fastighets taxeringsvärde.

Vid förrättningen och bildandet av Åsa Samfällighetsförening togs beslutet att principen ”nyttjandegrad” skall användas och man gör detta genom tilldelning av andelar per fastighet. En året runt boende betalar således 1.0 andelar, en sommarboende 0.6 andelar, en obebyggd tomt 0.1 andelar. Notera att det är användandegraden som styr andelstalet; en sommarbostad som nyttjas/hyrs ut året runt betalar således 1.0 andel och en sommarbostad som bara nyttjas/hyrs ut sommartid betalar 0.6 andelar. Det är varje fastighetsägares enskilda ansvar att själv se till och ta ansvar för att ha rätt andelstal. Vid frågor kring detta kan antingen föreningens kassör eller Lantmäteriet kontaktas.

Offentliga inrättningar, Kommunala byggnader, butiker och företag betalar ett antal andelar som förhandlats fram av Lantmäteriet för varje enskild fastighet.

Andelens värde beslutas på varje ordinarie föreningsstämma och är beroende av den budget som beslutats för kommande verksamhetsår.

Årsavgiften för 1.0 andelar är för verksamhetsåret 2022/2023 1500 kr.

Att tänka på vid adressändring

Att tänka på vid ägarbyte