Att tänka på vid ägarbyte

Föreningens budgetår sträcker sig från den 1/6-31/5.

Detta innebär att den som är lagfaren ägare till en fastighet ingående i föreningen den 1:a juni är den som skall betala hela årsavgiften.

Den debiteringslängd som används är ett utdrag ur fastighetsregistret den 1/6 innevarande år och denna finns tillgänglig på ordinarie föreningsstämman i augusti.
Genom beslut på stämman antas denna debiteringslängd och fakturering sker.

Uppgifter om ny ägare kan lämnas till kassör eller sekreterare men påverkar inte debiteringslängden.