Belysning och VA

Gatubelysning

Enligt den förrättning som ligger till grund för Åsa Samfällighetsförening GA:8 ingår ej utbyggnad, drift eller underhåll av det belysningsnät som finns inom samfälligheten i uppdraget. Frågor eller synpunkter hänvisas därför till Kungsbacka Kommun Teknik som handlägger dessa ärenden.

http://www.kungsbacka.se

Enligt antagen policy står föreningen för max 1000 kronor per ny belysningspunkt, förutsatt att kommunen åtar sig framtida drift & underhåll. Medlem som själv önskar bekosta ny belysningspunkt ställer först frågan till Kungsbacka Kommun Teknik om placering och anslutning. Ifall Teknik bifaller kan medlemmen från föreningen erhålla max 1000 kr i anläggningsbidrag per uppförd belysningpunkt. Ansökan ställs först till föreningen för beslut.

Vatten & Avlopp

Föreningen ansvarar inte för VA-nätet. Vi ansvarar däremot för funktion av de galler och kupolbrunnar som finns inom området. Dessa slamsugs en gång vart annat år eller efter behov. Inom föreningen finns närmare 300 brunnar.

Förnyelse av vattenledning vid Bollvägen

Kungsbacka Kommun kommer byta ut dricksvattenledningar med tillhörande servisventiler i området. Etablering sker under vecka 41 2023 och arbetet utförs vecka 42-50 med avslutande asfaltering/återställning under våren 2024.

TA-planer för schakt över Pölagårdsvägen under vecka 44:
TA-plan POL 004OI – 1
TA-plan POL 004OI – 1,3

OBS! Under vecka 44 kommer busslinje 732, 747 & 748 att läggas om från och med 2 november kl. 04.00 till 3 november kl. 16.00.

Läs mer HÄR!

Ny vattenledning vid Stenviksvägen, Badviksvägen mfl!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning kommer med start under april 2014 påbörja arbete med ny vattenledning vid Stenviksvägen, Badviksvägen m fl.

VA-Karta Stenviksvägen Badviksvägen med flera
VA-karta Stenviksvägen, Badviksvägen, m fl

Ny vattenledning vid Sörviksvägen!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning kommer med start under februari 2014 påbörja arbete med ny vattenledning vid Sörviksvägen.

VA-karta Sörviksvägen
VA-karta Sörviksvägen

Ny vattenledning vid Vitabergsvägen, Folkhögskolevägen samt Elevvägen!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning kommer med start under februari 2014 påbörja arbete med ny vattenledning vid Vitabergsvägen, Folkhögskolevägen samt Elevvägen.

VA-karta Vitabergsvägen
VA-karta Vitabergsvägen

Frågor kring detta besvaras av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning.

Ny fjärrvärmeledning till Åsa Vårdcentral!

Eksta Bostads AB kommer att under sommaren, färdigställt före skolstart i augusti, ansluta Åsa Vårdcentral till fjärrvärme.

Fjärrvärmekarta Åsa Vårdcentral
Fjärrvärmekarta Åsa Vårdcentral

Frågor kring detta besvaras av Eksta Bostads AB.

Ny vattenledning vid Åsa Stationsväg, Åsa Villaväg, Åsa Carl Bergsväg, Åsabergsvägen och Övre Villavägen!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning kommer med start efter Påskhelgen (vecka 17) 2011 påbörja arbete med ny vattenledning vid Åsa Stationsväg, Åsa Villaväg, Åsa Carl Bergsväg, Åsabergsvägen och Övre Villavägen.

VA-karta Åsa Stationsväg med flera
VA-karta Åsa Stationsväg med flera

Frågor kring detta besvaras av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning.

Ny vattenledning vid Pölagårdsvägen!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning kommer i senare delen av mars 2011 påbörja arbete med ny vattenledning vid Pölagårdsvägen.

VA-karta Pölagårdsvägen
VA-karta Pölagårdsvägen

Frågor kring detta besvaras av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning.

Ny vattenledning vid Havsbadsvägen!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning kommer i slutet av vecka 4 2011 påbörja arbete med ny vattenledning vid Havsbadsvägen. Arbetet startar vid grönytan och går sedan in längs Havsbadsvägen. Kommunen går ut med information till boende längs Havsbadsvägen.

VA-karta Havsbadsvägen
VA-karta Havsbadsvägen

Frågor kring detta besvaras av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning.

Byggnation av ny dagvattenhantering!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning har under 2008 utrett dagvattenhanteringen i ett område i Åsa. Berörda vägar är Åsa Backe väg, Brunnsvägen, Åsa Villaväg samt Polisvägen.

Informationsmöte med berörda fastighetsägare inbjudna föredrogs i Åsaskolan den 15 december.

Arbetena sker under 2009.