Årets stämma genomförd

Årets ordinarie föreningsstämma genomfördes den 20/8. 23 röstberättigade medlemmar bevistade stämman och 2 lät sig höras via fullmakter.

Det justerade protokollet kommer att anslås här på vår hemsida samt i pärmen på Åsa Bibliotek efter den 3/10