Åsa Bibliotek stängt vecka 42

Beroende på byte av datasystem för utlåning håller Åsa Bibliotek stängt hela vecka 42.

Detta gör att protokoll från föreningsstämman 2015 kommer att anslås i utskriven form på biblioteket först under vecka 43.

Här på hemsidan finns den redan sedan tidigare publicerad i PDF-version.