Förnyelse av vattenledning vid Bollvägen

Kungsbacka Kommun kommer byta ut dricksvattenledningar med tillhörande servisventiler i området. Etablering sker under vecka 41 2023 och arbetet utförs vecka 42-50 med avslutande asfaltering/återställning under våren 2024.

Under vecka 44 sker schakt över Pölagårdsvägen. Busslinje 732, 747 & 748 kommer att läggas om från och med 2 november kl. 04.00 till 3 november kl. 16.00.

TA-planer hur trafiken påverkas samt mer information kan du läsa om under avdelningen ’Skötsel’ på hemsidan.