Kontrakt upprättade inför snöröjningssäsongen!

Åsa Samfällighetsförening tvingades tidigare i höst börja söka efter nya snöröjningsentreprenörer eftersom en tidigare anlitad entreprenör i sista stund valde att säga upp avtalet.

Nu har samtliga kontrakt upprättats där två nya entreprenörer tillkommit.

Även för halkbekämpning har ny entreprenör kontrakterats vilken nu även har beredskapsansvar vilket tidigare inte har omfattat detta arbete.

Vi hoppas för all del på en mild vinter i Åsa – men skulle gångna års snömängder trots allt falla är vi väl förberedda!