Besiktning av asfalt klar

Det gångna budgetårets hårdbeläggning har besiktigats och godkänts av styrelsen. NCC kommer att lägga stödkanter utmed delar av Underåsavägen och Krokviksvägen. Vidare är beställt och utfört reparationer av skador på beläggningen efter vintern.