Stämma 2010

Datum för årsstämman är satt till onsdagen den 18 augusti kl. 19.00.

Plats för stämman kommer att aviseras genom kallelse enligt föreningens stadgar.