Beläggningsplan 2011/2012

Styrelsen ställer stor förhoppning till utfallet av kommunens kommande utkast för att möjliggöra anslutning från Åsa Bäckväg/Idrottsvägen till rondellen på Varbergsvägen i höjd med Seniorboendet.

De kostnader som detta kan medföra är i detalj ännu ej känt och i kombination med de eventuella kostnadshöjningar föreningen kan räkna med för att ersätta uppsagda vinterväghållningsavtal med nya leder till att beläggningsplanen arbetas fram och presenteras/genomföras våren 2012.

Uppsagda avtal angående vinterväghållning

Med vintersäsongen i antågande har föreningens vinterväghållningsavtal med entreprenören C Gunnarsson Entreprenad AB (inbjuder till omförhandling av arvodesnivåer) samt ett av entreprenören R-G Maskindelar ABs två avtal (brist på maskinkapacitet) sagts upp av respektive entreprenör.

Styrelsen arbetar nu för att etablera kontakt med annan entreprenör för att täcka den kapacitetsbrist som nu uppstår.

Förslag på lämpliga entreprenörer mottages tacksamt av styrelsen.