Häckplantering Varbergsvägen / norr om centrum

Under försommaren kommer ett parti av den häck som finns längs Varbergsvägen, norr om Shell vid centrum, att åtgärdas av en entreprenör anlitad av Åsa Samfällighetsförening. Häcken kommer att rensas och beskäras för att föryngras – inte tas bort då behovet av en avgränsning finns.