Information om OCR-fakturering

På stämman den 23 september i år beslutades att föreningen inför OCR nummer kopplat till bankgiro. Anledningen är att föreningen fått alltför många felaktiga och oklara inbetalningar. Detta är något som belastar vår administration. I samband med detta avslutas föreningens PlusGiro-konto per 2020-10-30.

Läs gärna stämmoprotokollet som finns på vår hemsida.