Farthinder Norra Stallåsliden

För att få ner hastigheten, såväl för moped- som biltrafik, på Norra Stallåsliden kommer farthinder uppföras efter kommande vintersäsong. Idag är farten nedför backen, som i sig är helt rak, stundtals mycket hög och vägens ringa bredd samt närhet till fastigheters utfarter ger hög risk för personskador.

Plantering och staket kring fotbollsplaner

Styrelsen har åter varit i kontakt med ansvariga inom Kungsbacka Kommun för att påtala att de planteringar och staket som kommunen ansvarar för kring fotbollsplanerna vid Åsaskolan är i mycket dåligt skick. Kungsbacka Kommun har meddelat att detta, inom kommunens försorg, kommer att åtgärdas under oktober månad.

Sandlådor

Föreningen kommer under oktober att byta ut de mest skadade och slitna sandlådorna som finns för halkbekämpning inom samfälligheten. Omfattningen av detta görs efter behov i kombination med föreningens ekonomiska förutsättningar.