Sandlådor

Föreningen kommer under oktober att byta ut de mest skadade och slitna sandlådorna som finns för halkbekämpning inom samfälligheten. Omfattningen av detta görs efter behov i kombination med föreningens ekonomiska förutsättningar.