Önskemål om införande av papperskorgar inom föreningen.

Styrelsen har i enlighet med en fråga från 2011 års föreningsstämma drivit en förfrågan gentemot Kungsbacka Kommun om införande av papperskorgar med tillhörande tömning inom samfällighetens täckningsområde.

Kungsbacka Teknik är inte intresserade av att utföra detta utanför Kungsbacka tätort utan hänvisar till Renova i frågan. Efter att ha varit i kontakt med Renova säger man sig från deras sida inte vara intresserade att utföra denna form av tjänster mot betalning.

Ärendet är därför framme vid vägs ände och införande kan ej ske.

Styrelsen