VIKTIGT! Uppdatering av debiteringslängd.

Ni glömmer väl inte att meddela styrelsen förändringar som berör debiteringslängden. För att få en rättvis debitering måste alla hjälpa till att hålla debiteringslängden aktuell.

Som framgår av vår hemsida skall styrelsen och i första hand kassören tillskrivas om förändringar av er fastighet som berör debiteringslängden och i förlängningen årsavgiften till vägföreningen. Läs vidare på hemsidan och årets faktura. Då justeringarna tar en viss tid att verkställa hos bl.a. Lantmäteriet är vi tacksamma om så snabbt svar som möjligt från er som förändrat er fastighet genom byggnation, ändrat användningssätt (sommarstuga som bebos året runt) eller på något annat vis som påverkar andelstalet i debiteringslängden.