Genomförda asfaltsarbeten i korthet

Föreningen har under hösten/vintern innan snön började falla genomfört följande arbeten på våra vägar:

  • Ivars Väg, lagning av potthål.
  • Anna-Lenas Väg, lagning av potthål.
  • Åsa Bäckväg. Nr 13-21-31-35-45-67. Asfaltering och höjning av dagvattenbrunn.
  • Badviksvägen. Asfaltering och höjning av dagvattenbrunn.
  • Stenviksvägen. Asfalltering och höjning av avloppsbrunn.
  • Norra Stallåsliden. Asfaltbeläggning av vägkant för att bli av
    med vatten från vägbana som rinner in på infart.
  • Södra Stallåsliden. Asfaltbeläggning av vägkant som blivit skadad.
  • Uppförande av farthinder enligt stämmobeslut på Åsa Villaväg.

Beläggning av vägar kommer att beställas till våren för att vara klart till sommaren.

/Styrelsen