Nedläggning av luftledning i mark

Tidigare aviserade arbeten med nedläggning av tidigare luftledning i mark, som utförs av Infratek, påbörjades i början av veckan. De berörda vägarna inom samfälligheten är; Övre Villavägen, Villavägen, Karl Bergs Väg, Åsa Bergsväg och Åsa Skogsväg.

Asfaltsarbeten fortgår

De pågående asfalteringsarbetena fortgår och delar av Pölagårdsvägen, Underåsavägen och Åsa Bäckväg med flera är nu slutförda. Förberedande arbeten med avledning av vatten på Stenviksvägen är också genomförda för att försöka hindra att regnvatten driver ner grus och sand från Stenviksvägen till Motellvägen via stigen genom skogsdungen.