Duvekullevägen

Bommen på Duvekullevägen har under åren varit föremål för diskussion.

Baserat på uppgifter ur kartmaterial rekvirerat från Kungsbacka Kommun är det fastställt att det ej är genomfart från Hästholmsvägen till Kumlabacken via Duvekullevägen.

Beslut om begränsning av genomfart på denna sträckan har tagits vid tidigare styrelsemöte efter att boende erbjudit sig att stå för utförandet.

Oklarhet om tidplan för genomförandet av denna begränsning har lett till att information till boende inte har skickats ut vilket beklagas.