Motioner till Föreningsstämma 2015

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/8. Den som önskar inkomma med motion sänder denna per post eller e-post till föreningens ordföranden Kenth Gamhed.

Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54 Åsa

kenth(@)asasamfallighetsforening.se

(OBS! För att undvika spam är ovanstående e-postadress INTE klickbar utan skriv in den i ert e-postprogram utan paranteserna före och efter @-tecknet!)

Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 9/9 samt på hemsidan. Av storleksskäl finns reservation för bilder och annat högupplöst material vid publicering på hemsidan – eventuella sådana bilagor till inkomna motioner kommer att kunna ses på Åsa Bibliotek.

Driftstörning av hemsidan!

Det föreligger just nu vissa driftsstörningar avseende administrationen av hemsidan vilket vi söker lösning via vår leverantör av. Därav är det i dagsläget inte möjligt att lägga upp information i form av dokument på hemsidan men Gästboken fungerar.

Styrelsen