Mall för fullmakt

För dig som behöver fullmakt till föreningsstämman finns en mall upplagd i avdelningen för Årsmötesinformation under fliken ”Om Oss”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum på Församlingsgården vid S:t Lars Kyrka onsdagen den 20/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 6/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan. Är du t ex hälftenägare av din fastighet behöver du fullmakt av den andre hälftenägaren ifall du kommer själv på stämman.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen