Handlingar och motioner inför föreningsstämman 2023

Under fliken ”Om Oss” > ”Årsmötesinformation” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2023/2024” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen