Protokoll för 2023 års ordinarie föreningsstämma

Justerat protokoll för 2023 års ordinarie föreningsstämma hittar du nu under ”Årsmötesinformation”.