Snöröjning av privata vägar

Då frågor årligen uppkommer beträffande snöröjning av privata vägar vill styrelsen härmed förtydliga att privata vägars underhåll såväl sommar- som vintertid inte utförs av Åsa Samfällighetsförening. Detta beror på att de inte är intagna i samfälligheten GA:8. Det står markägaren fritt att själv välja hur dessa vägar underhålls.

Snöröjning där trottoar finns!

Åsa Samfällighetsförening kommer i händelse av att den förestående vintersäsongen leder till stora mängder snö tillämpa s k Norrlandsplogning.

Detta innebär att snöröjningsentreprenörer använder trottoarer för avstjälpning av snömassor för att därigenom kunna hålla bredare körbana farbar för bästa framkomlighet.

Viktigt att tänka på är att trafikanter såsom gående som normalt använder trottoar genom detta kommer att nyttja körbanan istället.

Styrelsen vädjar därför till extra försiktighet och hänsyn från förare av allehanda motorfordon.

Bakgrunden till detta tillvägagångssätt är att Kungsbacka Kommun inte tillåter dumpning av snömassor på annan plats utan att detta skulle medföra extra höga kostnader för föreningen.

Följande vägsträckor kommer att beröras:

Motellvägen
Carl Bondes väg
Stenviksvägen, del av
Åsa Bäckväg, del av

Styrelsen

Är du fastighetsägare i Åsa Samfällighetsförening? Då hälsar Renova…

Inför vintern ber Renova dig som fastighetsägare att tänka på följande:

Du måste se till att skotta och halkbekämpa dragvägen fram till sopkärlet, i hela kärlets bredd. Finns det en upplogad snövall vid körvägen – skotta en öppning i den. Hindras Renova av olika orsaker att hämta sopor på ordinarie hämtningsdag försöker de alltid återkomma så snart de kan. Även då är förutsättningen att vägen till kärlet är framkomlig.