Är du fastighetsägare i Åsa Samfällighetsförening? Då hälsar Renova…

Inför vintern ber Renova dig som fastighetsägare att tänka på följande:

Du måste se till att skotta och halkbekämpa dragvägen fram till sopkärlet, i hela kärlets bredd. Finns det en upplogad snövall vid körvägen – skotta en öppning i den. Hindras Renova av olika orsaker att hämta sopor på ordinarie hämtningsdag försöker de alltid återkomma så snart de kan. Även då är förutsättningen att vägen till kärlet är framkomlig.