Entreprenadarbeten för fiber inom Åsa Samfällighetsförening

Bäck Installation AB genomför etableringen av det fibernät som kommer att utföras inom Åsa Samfällighetsförening.

På måndag den 8 december startar de fysiska grävarbeten som Bäck Installation ABs underentreprenör utför. Dessa inleds med grävning utanför tomtgräns följt av senare arbeten med anslutning in till de fastigheter som tecknat sig för fiberanslutning.

Hela fibernätet är, enligt uppgift vi erhållit, planerat att vara slutfört i juni 2015.

/Styrelsen