Byggnation av ny dagvattenhantering!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning har under 2008 utrett dagvattenhanteringen i ett område i Åsa. Berörda vägar är Åsa Backe väg, Brunnsvägen, Åsa Villaväg samt Polisvägen.

Informationsmöte med berörda fastighetsägare inbjudna föredrogs i Åsaskolan den 15 december.

Arbetena sker under 2009.

Frågor kring detta besvaras av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning.

Eksta Bostads AB bygger bostäder i Åsa

Det kommunala bostadsbolaget Eksta Bostads AB planerar ett nytt område i centrala Åsa. Omfattningen 20 st hyresrätter med adress Åsa Villaväg 46 och inflyttning beräknas preliminärt vara möjlig under 2009/2010.

Bostäderna bygggs enligt passivhusmodellen.

Under byggprocessen kommer man i samråd med Åsa Samfällighets Förening och med godkännande från Kungsbacka Kommun att använda sig av den gamla banvallen som transportväg.