Eksta Bostads AB bygger bostäder i Åsa

Det kommunala bostadsbolaget Eksta Bostads AB planerar ett nytt område i centrala Åsa. Omfattningen 20 st hyresrätter med adress Åsa Villaväg 46 och inflyttning beräknas preliminärt vara möjlig under 2009/2010.

Bostäderna bygggs enligt passivhusmodellen.

Under byggprocessen kommer man i samråd med Åsa Samfällighets Förening och med godkännande från Kungsbacka Kommun att använda sig av den gamla banvallen som transportväg.