Stämma 2009

Datum för årsstämman är satt till onsdagen den 19 augusti kl. 19.00.

Plats för stämman kommer att aviseras genom kallelse enligt föreningens stadgar.

Vid stämman kommer stadgeändring att göras från Åsa GA:6 till Åsa GA:8.

Åsa seniorby – förslag till detaljplan.

Planavdelningen, Kungsbacka Kommun, ställer ut förslag till detaljplan i entrén till stadshuset i Kungsbacka. Utställningen visas 23 juni till och med 31 augusti. För den som vill veta mer och följa projektet fortlöpande hänvisar vi till kommunens hemsida enligt länken nedan. Där finns även länkning till SPFs lokalavdelning i Åsa.

http://www.asaspf.se/

http://www.kungsbacka.se/sitetemplates/KBInformationPage____15488.aspx

Pågående byggnation om dagvattenhantering

Arbetena fortgår när det gäller byggnationen av dagvattenhanteringen i Åsa vilken utförs av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning. Arbetena beräknas vara avslutade under hösten 2009 och för den som är intresserad av närmare information kan kontakta Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning i ärendet.