Nedläggning av starkströmskabel

Fortum kommer att nedlägga en ny starkströmskabel längs Åsa Villaväg med avgränsning i norr vid Ekstas bostadsbyggnation och söderut med avslutning vid den s k gamla telegrafstationen.