Välbesökt föreningsstämma

Onsdagen den 19 augusti skedde 2009 års föreningsstämma i lokalen vid Åsa IP. Stämman var välbesökt och inkomna motioner diskuterades och beslutades.

Efter justering två veckor efter stämmodatum kommer protokoll med motioner bilagda åskådliggöras på hemsidan och på Åsa Bibliotek på sedvanligt vis.

Styrelsen ber att få tacka alla deltagande!