Byte av VA-ledning

Kungsbacka Kommun kommer under hösten att påbörja byte av VA-ledning längs Vitabergsvägen och Folkhögskolevägen.

Kontaktperson för arbetet är Bengt Gustafsson, Teknik Kungsbacka Kommun.