Utplacering av blomkrukor, skyltar och dylikt

På förekommen anledning ser sig styrelsen tvungen att informera om att blomkrukor, skyltar och dylikt inte får placeras ut på samfällighetsföreningens vägar, grönytor eller övriga områden utan att tillstånd i förväg erhållits från föreningen. I de fall detta görs utan tillstånd kommer föreningen att utan vidare ansvar bortforsla dessa.