Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på Idrottsgården Åsa IP onsdagen den 21/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Motioner till Föreningsstämma 2016

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Den som önskar inkomma med motion sänder denna per post eller e-post till föreningens ordföranden Kenth Gamhed.

Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54 Åsa

kenth(@)asasamfallighetsforening.se

(OBS! För att undvika spam är ovanstående e-postadress INTE klickbar utan skriv in den i ert e-postprogram utan paranteser före och efter @-tecknet!)

Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan. Av storleksskäl finns reservation för bilder och annat högupplöst material vid publicering på hemsidan – eventuella sådana bilagor till inkomna motioner kommer att kunna ses på Åsa Bibliotek.