Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2019

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2019/2020” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen