Information om pågående VA-arbeten

Teknik VA, Kungsbacka kommun kommer att byta ut en trasig brunn belägen i gatan utanför Åsa Villaväg 60 samt komplettera servisledningen utanför Motellvägen 10 med en backventil. Dessa arbeten som omfattar grävning utföres inom kort.

Styrelsen