Underhåll avloppsledningar

Kungsbacka Kommun kommer genom entreprenören Avloppsrallarna i Fjärås utföra underhåll av avloppsledningar i Åsa.

Arbetet innebär inte grävning utan utförs genom relining. Däremot behöver tyngre fordon vara uppställda vid befintliga brunnar i vägen.

Utförandet sker måndag – torsdag under vecka 49 och 50 mellan 07.30-19.00.

Boende längs de gator som är trånga kommer kontaktas eftersom vägen kan behöva stängas av tillfälligt.

Varje sträcka tar ca 6-8 timmar, beroende på hur lång sträckan är.
Entreprenören har personal på plats som gärna svarar på frågor.

Berörda vägar är;

 • Brunnsvägen 3-7
 • Havsbadsvägen 10
 • Norra Bergsvägen 3C
 • Norra Bergsvägen 14
 • Polisvägen 12
 • Sörviksvägen 10-16
 • Vitabergsvägen 15
 • Åsa Carl Bergsväg 16
 • Åsa Stationsväg 22
 • Åsa Strandväg, i höjd med pumpstationen. Inga hus som besväras av denna uppställning
 • Åsa Villaväg 10
 • Åsa Villaväg 30
 • Övre Villavägen 6