Motioner till stämman

Motioner skall vara föreningen tillhanda senast 20 juli för att tas upp till behandling på årsstämman.