Snöröjning av privata vägar

Då frågor årligen uppkommer beträffande snöröjning av privata vägar vill styrelsen härmed förtydliga att privata vägars underhåll såväl sommar- som vintertid inte utförs av Åsa Samfällighetsförening. Detta beror på att de inte är intagna i samfälligheten GA:8. Det står markägaren fritt att själv välja hur dessa vägar underhålls.