Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på idrottsgården i Åsa onsdagen den 23/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 9/9 samt på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen