Plantering och staket kring fotbollsplaner, pågående arbeten.

Kommunens arbeten med åtgärd av planteringar och staket kring fotbollsplanerna vid Åsaskolan är påbörjade och fortgår. Styrelsen bevakar att detta slutförs och räknar med att kommunen behöver en bit in i November på sig att färdigställa.