Avstängning av Åsa Villaväg

Eksta Bostads AB har i samband med den byggnation som man genomför vid Åsa Villaväg uppmärksammat stora mängder miljöfarligt innehåll i marken. Detta leder till att ett omfattande saneringsarbete kommer att behöva genomföras vilket ställer särskilda krav på transporter till och från byggplatsen. Med detta som bakgrund kommer avstängning av Åsa Villaväg att behöva göras och när det mer i detalj kommer till Åsa Samfällighetsförenings kännedom beträffande tidsram kommer mer information om detta att läggas ut på denna hemsida. Eksta Bostads AB kommer löpande att delge styrelsen för samfällighetsföreningen information i ärendet.