Seniorboendet – ett steg närmre

Byggandet av seniorboendet har nu tagit ett steg till mot förverkligande genom att Byggnadsnämnden säger ja till byggplanerna. Exploateringsavtalet skall nu godkännas av kommunstyrelsen och därefter skall även kommunfullmäktige ta ställning.

Byggstart är planerad till nästa år förutsatt att alla instanser godkänner planerna. I dagsläget finns det redan intressenter till alla 38 trerumsradhus som projekterats.