Polisen varnar för våg av villainbrott

Kungsbackapolisen varnar nu för en våg av villainbrott som sköljer över kommunen. Man ber villaägare hjälpas åt att vara extra vaksamma och lyhörda mot vad som sker i omgivningarna. Inbrott har senaste veckan även skett inom samfällighetens område och polisen tycker speciellt på att de som drabbas snabbt sammanställer information om vad som saknas för att eventuellt kommande beslag snabbt skall kunna härledas.